Sluten Stödgrupp

Den Slutna stödgruppen är sluten på så sätt att ett antal medlemmar kommer överens om att de ska träffas ett antal gånger. Deltagarna bestämmer själv hur ofta den ska träffas, hur länge den ska träffas, om den vill ha ett tema för varje träff och hur lång rundan ska vara.

Den Slutna stödgruppen startas igång av stödgruppsledarna de tre första träffarna. Sedan sköter deltagarna samtalstiden själva och är aldrig själva i lokalen då gruppen träffas under Humlegårdens öppettider.

Är du intresserad av att gå med i en Sluten stödgrupp anmäler du ditt intresse hos Humlegården och när det är tillräckligt många intresserade så får gruppen hjälp att komma igång.