Sluten Stödgrupp

Den Slutna stödgruppen är sluten på så sätt att ett antal medlemmar kommer öververens om att de ska träffas ett antal gånger. Gruppen bestämmer själv hur ofta den ska träffas, hur länge den ska träffas, om den vill ha ett tema för varje träff och hur lång rundan ska vara.

Den Slutna stödgruppen får hjälp att komma igång av en stödgruppsledare de tre första träffarna. Sedan sköter gruppen sig själv. Men det finns alltid någon personal i lokalen om det skulle vara något.

Är du intresserad av att gå med i en Sluten stödgrupp anmäler du ditt intresse hos Humlegården och när det är tillräckligt många intresserade så får gruppen hjälp att komma igång.