Öppen Stödgrupp

För den som varit utsatt för sexuella handlingar mot sin vilja finns det många frågetecken att räta ut. Vad är normalt och vad är onormalt? Varför hände det just mig? Är det något fel på mig? Varför är det såhär i just min familj? För den som varit med om ett sexuellt trauma i tidig ålder rubbas ofta tilltron både till självet och till omgivningen. Det kan leda till problem i kärleksrelationer, relationer till egna barn och andra närstående i vuxen ålder. Det kan vara svårt att prata med människor i sin närmaste omgivning om alla känslor som hör samman med övergreppen.

Öppen stödgrupp är stommen i Stödcentrum Humlegårdens verksamhet. Vi kallar den här formen av stödgrupp för öppen eftersom man inte behöver föranmäla sig. Medlemmar är alltid välkomna. Öppen stödgrupp har en stödgruppsledare som inte själv deltar i samtalet men som har till uppgift att fördela samtalstiden. Stödgruppsledaren är själv medlem och har gått i Öppen stödgrupp så hon vet vad det innebär. Vi använder en väldigt strukturerad samtalsmetod som kallas Rundan. Vi träffas i två timmar varje onsdag. Efter halva tiden tar vi en liten fikapaus.

Vår filosofi är lösningsinriktad vilket innebär att vi tar fasta på det som fungerar och anser att förändring är möjlig. Vi lär oss själva och varandra hur man lämnar ”offerrollen” för att istället bli en kompetent och värdig individ. Genom att vi talar om våra känslor tillsammans kan vi få distans till det som hänt och påbörja en läkprocess.

Många tycker att det är skönt att börja med Öppen stödgrupp för att lära sig metoden och känna efter hur det känns för att sedan gå över till Sluten stödgrupp. Andra vill gå till direkt till Sluten stödgrupp och det går också bra.