Öppen Stödgrupp

Du som varit utsatt för sexuella handlingar mot sin vilja, trauma kan det finnas det många frågetecken att räta ut. Vad är normalt och vad är onormalt? Varför hände det just mig? Är det något fel, något annorlunda på mig? Varför är det såhär just nu? Har du varit med om sexuellt trauma rubbas oftast tilltron både till självet och till omgivningen. Det kan leda till problem i kärleksrelationer, relationer till egna barn och andra närstående i vuxen ålder. Det kan vara svårt att prata med människor i sin närmaste omgivning om alla känslor som hör samman med övergreppen.

Öppen stödgrupp är stommen i Stödcentrum Humlegårdens verksamhet. Vi kallar den här formen av stödgrupp för öppen eftersom du inte behöver föranmäla dig; medlemmar är alltid välkomna. Öppen stödgrupp har en stödgruppsledare som oftast inte själv deltar i samtalet och som har till uppgift att ha ögon på samtalstiden. Stödgruppsledaren är själv medlem och har gått i Öppen stödgrupp. Humlegården använder en väldigt strukturerad samtalsmetod som kallas Rundan. Varje onsdag är det Öppen stödgrupp ca två timmar med en kort fikapaus.

Vår filosofi är lösningsinriktad vilket innebär att ta fasta på det som fungerar och att förändringar är möjliga. Genom att vi talar om våra känslor tillsammans kan vi få distans till det som hänt och påbörja en läkprocess.

Många tycker att det är skönt att börja med Öppen stödgrupp för att lära sig metoden och känna efter hur det känns för att sedan gå över till Sluten stödgrupp. Andra vill gå till direkt till Sluten stödgrupp.