Föreläsningar

Vi bjuder in ungefär tre föreläsare om året till Stödcentrum Humlegården. Det är ofta författare som skrivit självbiografiska böcker om det sexuella våld de själva varit med om. Vi har också bjudit in terapeuter från olika skolor så att de kan beskriva hur de arbetar. Vi har bjudit in en åklagare som är specialist på sexualbrott. Ofta är det medlemmar som tipsar om föreläsare.

Anledningen till att vi bjuder in dem till oss är att det blir en liten grupp åhörare. Det gör i sin tur att föreläsningen ganska snart övergår i samtal. Att vi bjuder in föreläsare hit gör också att det är medlemmarna som är ”på hemmaplan” och kan känna sig trygga att ställa frågor eller ta upp synpunkter. Nästan alla föreläsare vi har haft tycker att det är spännande att komma till oss just för att det uppstår väldigt öppna och givande samtal.

Se fliken ”Aktuellt” för att se vem som står näst i tur att föreläsa hos oss.