Vår verksamhet

Öppen stödgrupp

För den som varit utsatt för sexuella handlingar mot sin vilja finns det många frågetecken att räta ut. Vad är normalt och vad är onormalt? Varför hände det just mig? Är det något fel på mig? Varför är det såhär i just min familj? För den som varit med om ett sexuellt trauma i tidig ålder rubbas ofta tilltron både till självet och till omgivningen. Det kan leda till problem i kärleksrelationer, relationer till egna barn och andra närstående i vuxen ålder. Det kan vara svårt att prata med människor i sin närmaste omgivning om alla känslor som hör samman med övergreppen.

Öppen stödgrupp är stommen i Stödcentrum Humlegårdens verksamhet. Vi kallar den här formen av stödgrupp för öppen eftersom man inte behöver föranmäla sig. Medlemmar är alltid välkomna. Öppen stödgrupp har en stödgruppsledare som inte själv deltar i samtalet men som har till uppgift att fördela samtalstiden. Stödgruppsledaren är själv medlem och har gått i Öppen stödgrupp så hon vet vad det innebär. Vi använder en väldigt strukturerad samtalsmetod som kallas Rundan. Vi träffas i två timmar varje onsdag. Efter halva tiden tar vi en liten fikapaus.

Vår filosofi är lösningsinriktad vilket innebär att vi tar fasta på det som fungerar och anser att förändring är möjlig. Vi lär oss själva och varandra hur man lämnar ”offerrollen” för att istället bli en kompetent och värdig individ. Genom att vi talar om våra känslor tillsammans kan vi få distans till det som hänt och påbörja en läkprocess.

Många tycker att det är skönt att börja med Öppen stödgrupp för att lära sig metoden och känna efter hur det känns för att sedan gå över till Sluten stödgrupp. Andra vill gå till direkt till Sluten stödgrupp och det går också bra.

Sluten stödgrupp

Den Slutna stödgruppen är sluten på så sätt att ett antal medlemmar kommer öververens om att de ska träffas ett antal gånger. Gruppen bestämmer själv hur ofta den ska träffas, hur länge den ska träffas, om den vill ha ett tema för varje träff och hur lång rundan ska vara.

Den Slutna stödgruppen får hjälp att komma igång av en stödgruppsledare de tre första träffarna. Sedan sköter gruppen sig själv. Men det finns alltid någon personal i lokalen om det skulle vara något.

Är du intresserad av att gå med i en Sluten stödgrupp anmäler du ditt intresse hos Humlegården och när det är tillräckligt många intresserade får gruppen hjälp att komma igång.

Andra självbearbetande aktiviteter

Självbearbetande aktiviteter är vårt samlingsnamn för de aktiviteter och kurser vi erbjuder våra medlemmar. Alla kurser och aktiviteter har som huvudsyfte att hitta nya vägar till läkning. Vi vet att alla människor är olika och behöver olika typer av verktyg. Det kan också vara så att man ibland behöver hitta nya verktyg för att komma vidare i en påbörjad. Därför försöker vi erbjuda så många olika typer av självbearbetande aktiviteter som möjligt och erbjuder grupper som fokuserar på kropp och känsla.

Alla grupper leds av professionella instruktörer som föreningen köper in. Tillsammans med instruktören skräddarsyr vi ett upplägg som är specifikt anpassat för medlemmarna. Våra självbearbetande aktiviteter startar igång processer. Det är det de är till för. Eftersom vi håller alla självbearbetande aktiviteter i våra egna lokaler och enbart för medlemmar kan deltagarna vara helt ärliga i sina reaktioner.  Det finns alltid möjlighet att gå undan och prata med någon om det blir jobbigt och det går bra att stanna kvar en stund efteråt och återkoppla eller kontakta Humlegården någon dag efteråt om det finns behov för det.

Exempel på självbearbetande aktiviteter vi haft är: Feministiskt självförsvar, yoga, symbolmålning och skrivkurs.

Under fliken ”Aktuellt” kan du se vad som erbjuds inom den närmsta framtiden.

Föreläsningar

Vi bjuder in ungefär tre föreläsare om året till Stödcentrum Humlegården. Det är ofta författare som skrivit självbiografiska böcker om det sexuella våld de själva varit med om. Vi har också bjudit in terapeuter från olika skolor så att de kan beskriva hur de arbetar. Vi har bjudit in en åklagare som är specialist på sexualbrott. Ofta är det medlemmar som tipsar om föreläsare.

Anledningen till att vi bjuder in dem till oss är att det blir en liten grupp åhörare. Det gör i sin tur att föreläsningen ganska snart övergår i samtal. Att vi bjuder in föreläsare hit gör också att det är medlemmarna som är ”på hemmaplan” och kan känna sig trygga att ställa frågor eller ta upp synpunkter. Nästan alla föreläsare vi har haft tycker att det är spännande att komma till oss just för att det uppstår väldigt öppna och givande samtal.

Se fliken ”Aktuellt” för att se vem som står näst i tur att föreläsa hos oss.

Enskilda samtal

Hos Stödcentrum Humlegården står gruppverksamheter i fokus. Vi tror nämligen att det är genom att dela våra livserfarenheter med varandra som läkning kan uppstå.

Det kan kännas som ett väldigt stort steg att öppna sig för en grupp främmande människor. Därför erbjuder vi enskilda samtal med någon som redan har gått igenom den process du står inför. De här samtalen ser vi som ett komplement till de självbearbetande aktiviteterna.

Dessutom är du naturligtvis alltid välkommen att prata lite med oss som jobbar här om precis vad du vill.