Vår verksamhet

Öppen stödgrupp

Du som varit utsatt för sexuella handlingar mot sin vilja, trauma kan det finnas det många frågetecken att räta ut. Vad är normalt och vad är onormalt? Varför hände det just mig? Är det något fel, något annorlunda på mig? Varför är det såhär just nu? Har du varit med om sexuellt trauma rubbas oftast tilltron både till självet och till omgivningen. Det kan leda till problem i kärleksrelationer, relationer till egna barn och andra närstående i vuxen ålder. Det kan vara svårt att prata med människor i sin närmaste omgivning om alla känslor som hör samman med övergreppen.

Öppen stödgrupp är stommen i Stödcentrum Humlegårdens verksamhet. Vi kallar den här samtalsformern för Öppen stödgrupp, eftersom du inte behöver föranmäla dig; medlemmar är alltid välkomna. Öppen stödgrupp har en stödgruppsledare som oftast inte själv deltar i samtalet och som har till ansvar att ha ögon på samtalstiden. Stödgruppsledaren är själv medlem och har gått i Öppen stödgrupp. Humlegården använder en väldigt strukturerad samtalsmetod som kallas Rundan. Varje onsdag är det Öppen stödgrupp kl 17.30-19.00

Humlegårdens grund vilar på hjälp till självhjälp, kvinna till kvinna, vilket innebär att fånga det som fungerar och att förändringar är möjliga. Genom att tillsammans prata, lyssna, få ord, skapa ett språk kan vi få distans till det som hänt.

Många tycker att det är positivt att börja med Öppen stödgrupp för att lära sig metoden, för att sedan börja i en Sluten stödgrupp. Andra vill gå till direkt till Sluten stödgrupp. Andra är nöjda med enbart Öppen stödgrupp…..
Och givetvis, är du alltid välkommen till Humle för en enkel fika…
Vill veta mer om Humlegårdens verksamhet eller boka ett Välkomstsamtal, kontakta:

Mobilnummer: 070-3132694

E-postadress: info@stodcentrumhumlegarden.se

Sluten stödgrupp

Den Slutna stödgruppen är sluten på så sätt att ett antal medlemmar kommer överens om att de vill träffas ett antal gånger i en serie. Deltagarna bestämmer själv hur ofta gruppen träffas, hur länge den ska träffas, om den vill ha ett tema till varje träff och hur lång rundorna ska vara.

Den Slutna stödgruppen startas igång av stödgruppsledarna vid de tre första träffarna. Sedan tar deltagarna hand om samtalstiderna själva, men är aldrig själva i lokalen då Sluten stödgrupp träffas under Humlegårdens öppettider.

Är du intresserad av att gå med i en Sluten stödgrupp anmäler du ditt intresse hos Humlegården och när det är tillräckligt många intresserade så får gruppen hjälp att komma igång.
Vill du anmäla dig eller vera mer om Sluten stödgrupp eller Humlegårdens verksamhet eller boka ett Välkomstsamtal, kan du kontakta:

Mobilnummer: 070-3132694

E-postadress: info@stodcentrumhumlegarden.se

Enskilda samtal

Stödcentrum Humlegården erbjuder olika samtalsformern. Och ibland är det ett väldigt stort steg att prata, berätta, sätta ord och skapa ett språk för traumat och alla de vardagliga konsekvenserna. Så i de olika variationetna av samtalsformerna erbjuds också Enskilda samtal. Du kan boka en tid som medlem.
Och dessutom, är du alltid välkommen till Humle för en enkel fika…
Välkommen att boka ett Enskilt samtal eller ett Välkomstsamtal eller om du vill veta mer om Humlegårdens verksamhet.

Mobilnummer: 070-3132694

E-postadress: info@stodcentrumhumlegarden.se

Skapande självbearbetande aktiviteter

Skapande självbearbetande aktiviteter är ett namn för alla de aktiviteter och kurser som erbjuds till medlemmar. Alla kurser och aktiviteter har ett syfte till att hitta nya vägar för läkning. Alla människor är olika och befinner sig olika livspfocesser och behöver varierande metoder och verktyg. Ibland behöver du hitta nya verktyg för att komma vidare i en påbörjad process. Humlegården försöker erbjuda olika variationer av skapande självbearbetande aktiviteter och erbjuder aktiviteter som fokuserar fysiskt och psykiskt.

Skapande självbearbetande aktivitet har en professionella instruktörer som Humlegården arvoderar. Tillsammans med kursledaren skräddarsys ett upplägg. De skapande självbearbetande aktiviteterna och även samtalsformerna startar igång små bearbetningsprocesser. Det är det de är till för. Alla självbearbetande aktiviteter är i Humlegårdens lokaler och enbart för medlemmar så att deltagarna kanske kan vara lite mer avspända och ärliga till sig själva och i sina egna självreaktioner.  Det finns alltid möjlighet att gå undan och prata med någon om det blir jobbigt under aktiviteten, kanske stanna kvar en stund efteråt. Givetvis finns Humlegårdens samtalsformer och Humlegårdens lokal alltid tillgänglig.

Exempel på de Sakapnde självbearbetande aktiviteter är: Kroppskännedom och gränssättning, Yoga meditativ, Yoga med focus på stretchning och förbättra kroppshållningen, Traumakunskap, Symbolmålning och Skrivkurs. Bearbetningsaktiviteterna är inom projektform genom Socialstyrelsen.

Under fliken ”Aktuellt” kan du se vad som erbjuds inom den närmsta framtiden.
Vill du kontakta Humlegården så hör av dig till:

Mobilnummer: 070-3132694

E-postadress: info@stodcentrumhumlegarden.se

Juridisk rådgivning, kostnadsfritt

Behov av juridisk hjälp dyker upp i olika sammanhang i livet. Det kan handla om allt från att upprätta ett testamente eller ett avtal till ett juridiskt biträde i ett migrationsärende, ett vårdnadsmål, ett målsägarbiträde eller annan typ av tvist.

På Humlegården kan Du  som medlem få juridisk rådgivning ca 15-20 minuter kostnadsfritt av advokaten Janette Olofsdotter Nielsen från advokatbyrån J O Nielsen.

Vill du boka en tid för juridisk rådgivning, har frågor, vill veta mer om verksamheten, kanske vill Du bli medlem, kontakta Humle på  031-13 14 17 eller ring/sms 0703-13 26 94 eller meila info@stodcentrumhumlegarden.se

Föreläsningar

Vi bjuder in ungefär tre föreläsare om året till Stödcentrum Humlegården. Det är ofta författare som skrivit självbiografisk litteratur och /eller inom Humlegårdens ämne eller andra föreläsare som berör medlemmarnas intresse. Vi har också bjudit in terapeuter från olika skolor så att de kan beskriva hur de arbetar. Vi har bjudit in en åklagare som är specialist på sexualbrott. Ofta är det medlemmar som tipsar om föreläsare.

Anledningen till att vi bjuder in dem till oss är att det blir en liten grupp åhörare. Det gör i sin tur att föreläsningen ganska snart övergår i samtal. Att vi bjuder in föreläsare hit gör också att det är medlemmarna som är ”på hemmaplan” och kan känna sig trygga att ställa frågor eller ta upp synpunkter. Nästan alla föreläsare vi har haft tycker att det är spännande att komma till oss just för att det uppstår väldigt öppna och givande samtal.

Se fliken ”Aktuellt” för att se när nästa föreläsningskväll är och vem som kvällens föreläsningsgäst.

Vill du veta mer om Humlegårdens verksamheten, göra ett studiebesök, kanske vill Du bli medlem, kontakta Humlegården: på  031-13 14 17 eller ring/sms 0703-13 26 94 eller meila info@stodcentrumhumlegarden.se så ger vi mer information, svara på frågor. Och, vill Du bli medlem så bokar vi tillsammans en tid för ett välkomstsamtal.