Vår syn

Sexuellt våld är det samlingsnamn vi använder för alla sexuella handlingar som utförts mot någon av de inblandade parternas vilja. Det kan vara allt ifrån trakasserier till incest. Det kan handla om att du var full på en fest. Det kan handla om att du plötsligt får minnen av sexuella övergrepp som skedde för flera år sedan, kanske när du var ett barn eller vuxen. Det kan handla om att din man eller pojkvän gör saker med dig mot din vilja. För oss på Stödcentrum Humlegården är det inte vilken typ av sexuellt våld du har varit med om som är viktig. Med många års erfarenhet vet vi att det inte spelar någon större roll. Vi känner igen oss i varandra och i varandras läkprocesser och det är det som är viktigt.

Stödcentrum Humlegården vet av erfarenhet att sexuellt våld kan innebära ett trauma för den som utsatts och det är traumats effekter vi strävar efter att läka.

Hos Stödcentrum Humlegården är det du själv som vet hur det du har varit med om påverkar dig och om du vill ha stöd. Stödcentrum Humlegården är i första hand till för att vara en plats där vi som har utsatts för någon form av sexuellt våld kan prata om hur det har påverkat oss och våra liv i vardagen.

På Stödcentrum Humlegården är det inte det som har hänt dig som står i fokus utan hur du mår nu och hur du kan hitta vägar till läkning. Hos oss får det ta tid. Du bestämmer själv din egen takt.