Vanliga konsekvenser

Konsekvenser i din vardag

Ångest, oro, depression, skam, skuld, koncentrationssvårigheter, psykosomatiskt kan skapa exempelvis kroniska smärttillstånd, värk eller ständiga muskelspänningar, sömnproblem, oro för sitt eget minne, rädsla för att bli avslöjad, att vara värdelös, att inte klara av någonting och att inte vara omtyckt av  någon, trötthet, kraftlöshet, oföretagsam.

Ätstörningar, självdestruktiva handlingar genom att hetsäta, svårigheter att svälja, självsvälta, skada sig själv fysiskt/psykiskt.

Olika former av missbruk som exempelvis alkohol, tabletter, narkotika, spel, mat, sex.

Det kan ha skapats sexuella problem som rädsla, smärta, olust eller sexmissbruk av olika varianter.

Telefonnummer: 031-131417

Mobilnummer: 070-3132694

E-postadress: info@stodcentrumhumlegarden.se

Personer som är oroliga för, eller har tappat kontroll över sin sexualitet kan ringa PrevenTell – hjälplinje vid oönskad sexualitet. Hjälplinjen vänder sig till den som känner sig orolig för sexuella tankar och handlingar eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Gå in på preventells hjälplinje. för mer information, eller ring 020-66 77 88.