Sexuellt utnyttjande av barn

Brottsbalken kapitel 6 paragraf 5 gäller sexuellt utnyttjande av barn. Det är en rubricering för de brott anses mindre allvarliga än brott som rubriceras som våldtäkt mot barn och som kan ge ett fängelsestraff på högst fyra år Lag (2005:90).