Sexuellt övergrepp

Bestämmelser om sexuellt tvång finns beskrivna i 6 kap 2 § och omfattar gärningar som på grund av de medel som använts eller på grund av den sexuella handlingens karaktär inte uppfyller kraven för rubriceringen våldtäkt.

För att sexuellt tvång ska föreligga krävs att gärningspersonen har använt olaga tvång. Med olaga tvång menas gärningar som är kriminaliserade enligt brottsbalens 4 kap 4 §. I detta överlappar lagen om sexuellt tvång och våldtäkt varandra. I praktiken används rubriceringen sexuellt tvång när den sexuella handlingen inte uppfyller kraven för rubriceringen våldtäkt. För att sexuellt tvång ska föreligga krävs att handlingen kan bedömas som sexuell, att den ena partens könsdelar kommit i någorlunda varaktig beröring med den andra partens kropp. Även andra handlingar kan omfattas, om till exempel gärningen haft en påtaglig sexuell prägel och om gärningen varit ägnat att tydligt kränka offrets sexuella integritet. Vad menas då med att en handling har en påtaglig sexuell prägel? Jo, en påtaglig sexuell prägel har handlingar som i vanliga fall är avsedda att väcka eller tillfredsställa någons sexuella drift. Det finns svårigheter när det gäller gränsdragningar, att tvinga sig till en smeksam kram anses till exempel inte tillräckligt sexuell. Lag (2005:90).

Ändringarna i sexualbrottslagstiftningen 1998 och 2005 ändrade kraven för rubriceringen våldtäkt. Många av de fall som innan ändringarna rubricerades som sexuellt tvång rubriceras nu som våldtäkt.

Kan ge ett fängelsestraff på högst två år.