Sexuellt övergrepp, sexuellt tvång

Bestämmelser om sexuellt övergrepp/tvång finns beskrivna i i Brottsbalken sjätte kapitel 2 § och omfattar gärningar som på grund av de medel som använts eller på grund av den sexuella handlingens karaktär inte uppfyller kraven för rubriceringen våldtäkt.

För att sexuellt övergrepp/tvång ska föreligga krävs att gärningspersonen har använt olaga övergrepp/tvång. Med olaga övergrepp/tvång menas gärningar som är kriminaliserade enligt Brottsbalken fjärde kapitel, 4 § . I detta överlappar lagen om sexuellt övergrepp/tvång och våldtäkt varandra. I praktiken används rubriceringen sexuellt övergrepp/tvång när den sexuella handlingen inte uppfyller kraven för rubriceringen våldtäkt. För att sexuellt övergrepp/tvång ska föreligga krävs att handlingen kan bedömas som sexuell, att den ena partens könsdelar kommit i någorlunda varaktig beröring med den andra partens kropp. Även andra handlingar kan omfattas, om till exempel gärningen haft en påtaglig sexuell prägel, ett sexuellt sätt och om gärningen varit ägnat att tydligt kränka offrets sexuella integritet. Vad menas då med att en handling har en påtaglig sexuell prägel, ett sexuellt sätt? Jo, en påtaglig sexuell prägel, ett sexuellt sätt, har handlingar som i vanliga fall är avsedda att väcka eller tillfredsställa någons sexuella drift. Det finns svårigheter när det gäller gränsdragningar, att tvinga sig till en smeksam kram anses till exempel inte tillräckligt sexuell. Lag (2005:90).

Ändringarna i sexualbrottslagstiftningen 1998 och 2005 ändrade kraven för rubriceringen våldtäkt. Många av de fall som innan ändringarna rubricerades som sexuellt tvång rubriceras nu som våldtäkt.

Kan ge ett fängelsestraff på högst två år.

Du är välkommen att kontakta oss om du behöver prata med någon, kanske känner du någon som varit med om något, har frågor om verksamheten, är intresserad av att bli medlem eller vill komma på studiebesök. Våra telefontider är: måndagar 9:00-16:00, tisdagar 9:00-20:00 och onsdagar 9:00-20:00. Vi svarar i telefon i mån av tid. Givetvis kan du ringa alla dagar i veckan och lämna ett meddelande eller sms eller meila så kontaktar Humle dig. Mobilnummer: 070-3132694

Personer som är oroliga för, eller har tappat kontroll över sin sexualitet kan ringa PrevenTell – hjälplinje vid oönskad sexualitet. Hjälplinjen vänder sig till den som känner sig orolig för sexuella tankar och handlingar eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Gå in på PrevenTells – hjälplinje. för mer information, eller ring 020-66 77 88.