Sexuellt övergrepp mot barn

Den som genomför en annan sexuell handling, än de som är straffbara under paragraferna 4 och 5, med ett barn som är under femton år eller som inte har fyllt arton år och står under fostran av gärningspersonen kan dömas för sexuellt övergrepp mot barn enligt Brb 6 kap. 6 §. Straffet är fängelse i högst två år. Om brottet anses grovt kan gärningspersonen dömas för grovt sexuellt övergrepp mot barn och dömas till fängelse i lägst ett år och högst sex år Lag (2013:365).