Lagstiftning om sexualbrott

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri, människohandel och sexköpsbrott. Sexualbrott behandlas i Brottsbalkens sjätte kapitel.