Öppen, Sluten Stödgrupp och Enskilt samtal inför Hösten 2018

Humlegården erbjuder 3 olika samtalsformer: Öppen stödgrupp, Sluten stödgrupp och Enskilt samtal.

Öppen stödgrupp kallas öppen eftersom Du inte behöver föranmäla dig; medlemmar är alltid välkomna. Öppen stödgrupp har en stödgruppsledare som oftast inte själv deltar i samtalet och som har till uppgift att ha ”ögon”, focus på samtalstiden. Stödgruppsledaren är själv medlem och har gått i Öppen stödgrupp. Humlegården använder en väldigt strukturerad samtalsmetod som kallas Rundan. Varje onsdag är det Öppen stödgrupp ca 1,5 timme. Innan gruppen börjar finns fika i Humles lilla kök.

Som vanligt är Öppen stödgrupp på Humlegården varje onsdag kl 17.30 – 19.00. Det kostar inget extra, Du behöver endast vara medlem i Stödcentrum Humlegården.

Sluten stödgruppen är sluten på så sätt att ett antal medlemmar kommer överens om att de ska träffas ett antal gånger. Deltagarna bestämmer själv hur ofta, hur länge gruppen ska träffas, om gruppen vill ha teman inför varje träff, hur långa rundorn ska vara. Deltagarna är aldrig ensamma i lokalen då gruppen träffas under Humlegårdens öppetider. Den Slutna stödgruppen startas igång av stödgruppsledarna de tre första träffarna. Sedan sköter deltagarna samtalsrundorna själva.

Vill Du gå med i en Sluten stödgrupp anmäler du ditt intresse hos Humlegården och när det är tillräckligt många intresserade så får gruppen hjälp att komma igång. Och det kostar inget extra, Du behöver endast vara medlem i Humlegården.

Enskilt samtal kan vara som ett komplement till Stödgrupperna, aktiviteterna på Humle eller någon annan samtalsform då det ibland kan kännas som ett väldigt stort steg att öppna sig, ställa frågor, prata om sina känslor/funderingar. Det kan vara svårt att prata om något i grupp eller kanske bara lyfta något samtalsämne som Du inte/aldrig pratat om med någon ännu.

Humlegården erbjuder Enskilda samtal med någon på Humle som har kommit en bit på väg i sin ”livsprocess”.

Har Du frågor, funderingar, är intresserad av att delta så ring 031-13 14 17 eller  ring/sms på: 0703-13 26 94 eller meila: info@stodcentrumhumlegarden.se. Är Du inte medlem så kontakta oss, så kan vi boka ett Välkomstsamtal.

Välkommen!