Samverkan

På Stödcentrum Humlegården vet vi mycket väl att sexuellt våld får många olika konsekvenser för den som utsatts och ett sexuellt trauma kan få många olika uttryck. För de som utsattes som barn och som burit på sina minnen själv sätter det spår. Våra medlemmar har fått otaliga diagnoser av professionella som inte vågat fråga om grunden till olika problem: det sexuella traumat. Vi vet att en rad folksjukdomar är vanligare bland människor som utsatts för sexuellt våld. Vi vet att våra medlemmar har komplexa behov och förstår att vi behöver samverka med andra. Vi är alltid öppna för samarbete med andra organisationer som delar vår målgrupp. Vi är med i ett antal organiserade nätverk, samarbetar med flera olika kursledare som håller i de självbearbetande kurserna för våra medlemmar och vi har en del informella samarbeten med olika organisationer. Kort sagt är det bättre att vara fler.

Är du med i en organisation som du tror kan ha nytta av något av nätverken, eller önskar någon annan form av samverkan, är du välkommen att höra av dig.