Ny kurs: Att återerövra kroppen

Traumatiska upplevelser påverkar oss människor på djupet. Vi kan uppleva allt ifrån smärta och ångest till otrygghet och svårigheter i att vara närvarande. Trauman kan också få oss att ifrågasätta vem vi är och varför vi är här. Kroppen är central när det gäller läkning efter trauma och övergrepp. Nette Strunge arbetar med många olika traumametoder som t ex Resursorienterad färdighetsträning, Basal kroppskännedom, Qi-gong, Somatisk traumaterapi och TRE-Trauma Releasing Exercises. I gruppen kommer vi tillsammans att utforska vilka rörelser och övningar som bäst hjälper var och en av er när det handlar om att landa, balansera spänningarna i kroppen och att återupprätta de egna gränserna igen.Fokus kommer att ligga på att hitta rätt dosering av det vi gör för att det ska ske på dina villkor och med syftet att säkra din orientering i tid och rum hela tiden. Därmed ska det också vara möjligt att koma till gruppen oberoende av hur du mår.

Som vanligt är kursen på Humlegården och det kostar ingenting extra. Det enda som krävs är att du är medlem i Stödcentrum Humlegården.

Varje måndag kl 14:30-16:30, V 36-43

Är du intresserad av att delta så kontakta oss på 0703/13 26 94 eller info@stodcentrumhumlegarden.se. Är du inte medlem så kontakta oss på samma adress för information och för bokning av ett välkomstsamtal.

Välkommen!