Köp av sexuell handling av barn

Brb Kap 6. 9 § säger att den som förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i högst två år. Det gäller även om ersättning har utlovats eller getts av någon annan (Lag (2005:90)).