Föreläsningskväll för medlemmarna med Inger Grahn o Maria Nyman, 17 september 2019

Inger Grahn är specialpedagog och pionjär i kvinnojoursrörelsen sedan 80-talet. Maria Nyman, som skribent, kom till Stödcentrum BEDA år 2000. Tillsammans arbetade de med nya srödformer och utåtriktade projekt för att sprida kunskap om sexuellt våld.

Välkomna til ett samtal om Humlegårdens herstoria och framtiden.