Dr Anna Dahlgren-Aronsson föreläser tisdagen 7 maj på Humlegården för både medlemmar och inte medlemmar 2019

Humlegården bjuder in till en föreläsningskväll på Humlegården, tillsammans med Atsub och för både medlemmar och inte medlemmar. Vi kommer att börja kvällen med fika kl 17.30. Välkommen med din anmälan till

Mobilnummer: 070 – 313 26 94

E-postadress: info@stodcentrumhumlegarden.se

Nu kommer Dr Anna Dahlgren-Aronnsson till Stödcentrum Humlegården, Folke Bernadottes
gata 2, den 7 maj kl 18.00, och håller föredrag om ”Kärlekens betydelse för hjärnans utveckling”.
Hon kommer att berätta om varför anknytningen i den tidiga barndomen rent medicinskt är så viktigt, vad som händer i hjärnan när man får den trygghet man behöver. Hon kommer också berätta om hur både kärlek och vanvård sätter sina tydliga spår i hjärnan under den tidiga barndomen.

Viktigaste av allt, hon kommer att berätta varför det inte är för sent att rätta till det som blivit fel och hur flexibel hjärnan är om vi bara tillåter den. Så välkommen på föredrag på Stödcentrum Humlegården och lär dig mer om hur viktig din och andras hjärnor är!

Dr Anna Dahlgren-Aronsson är legitimerad barn-och ungdomsläkare sedan 1975, och specialist i barnaålderns invärtes sjukdomar sedan 1981, med en specialisttjänstgöring vid Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Hisings Backa under åren 1981 – 2013.

Därutöver har hon arbetat 3 månader, 1978, i flyktingläger i Sudan, tjänstgjort som chefsläkare, april 1986 – september 1988, på Hopital de Lemera, i Democratic Republik de Congo (dåvarande Zaire), där hon också var chef för dr Denis Mukwege. Hon ingick i ett pilotprojekt, 1993 – 1996, på dåvarande invandrarförvaltning, Göteborg, med uppdrag att skaffa fram kunskaper och utarbetar riktlinjer för olika professioner i handhavande av kvinnlig könsstympning (KKS), och ingick också, 1996 – 2013, i samverkansgrupp mot kvinnlig könsstympning (KKS).

Vidare har hon ingått i regional styrgrupp församordning av ansatser runt barn som far illa (Västbus), och varit delegat att arbeta fram riktlinjer i Västra Götaland mot spädbarnsmisshandel (Regional Medicinska
Riktlinjer; Rmr). Sedan februari 2013 arbetar Dr Anna Dahlgren-Aronsson på Flyktingmedicinsk mottagning, Närhälsan, Göteborg.