Stödmedlem

Tycker du att vår verksamhet är värdefull så får du gärna bli stödmedlem, förutsatt att du fyllt 18 år. Som stödmedlem har du inte tillgång till föreningens aktiviteter, däremot har du möjlighet att sitta i styrelsen.

Medlemskap kostar 100 kronor per kalenderår. Pengarna betalas in till föreningens bankgirokonto 491-8975. Glöm inte att fylla i att det gäller stödmedlemskap, ett namn och en kontaktuppgift så vi kan då dig.