Medlemskap och välkomstsamtal

När du kontaktar Stödcentrum Humlegården och är intresserad av att bli medlem blir du inbjuden till ett välkomstsamtal. Under välkomstsamtalet berättar vi om Humlegården, vilka aktiviteter vi har igång för tillfället och allmänt om hur det kan kännas att börja komma hit. Under välkomstsamtalet får du berätta så mycket om dig själv som du vill.

Medlemskap kostar 100 kronor per kalenderår. Pengarna betalas in till föreningens bankgirokonto 491-8975. Glöm inte att fylla att det gäller medlemskap, ett namn och en kontaktuppgift så vi kan då dig.