Kostnadsfri Juridisk rådgivning på Humle måndag 30 September kl 16.30-17.30 2019

Behov av juridisk hjälp dyker upp i olika sammanhang i livet. Det kan handla om allt från att upprätta ett testamente eller ett avtal till ett juridiskt biträde i ett migrationsärende, ett vårdnadsmål, ett målsägarbiträde eller annan typ av tvist.

På Humlegården kan Du  som medlem få juridisk rådgivning ca 15-20 minuter kostnadsfritt. Rozalin arbetar som jurist på Salmi & Partners Advokatfirma, och har stor erfarenhet av att bistå och tillvarata våldsutsatta tjejers, kvinnors och barns juridiska rättigheter. Hon har haft ett ideellt engagemang inom kvinnojour sedan 2006. Genom sitt mångåriga engagemang i kvinnofridsfrågor har hon särskild kompetens inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Hon har även erfarenhet av att bemöta och företräda barn som har bevittnat och/eller utsatts för våld i hemmet.

Rozalin arbetar med brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt, och bistår med juridiskt biträde som målsägandebiträde, ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, offentligt biträde i ärenden om asyl och LVU, LVM, LPT, LVR.

Språk: Svenska, engelska, kurdiska och turkiska.

När: Måndag 30 September kl 16.30-17.30.

Är Du intresserad av att delta eller har frågor och vill veta mer, kanske vill Du bli medlem, kontakta Humle på  031-13 14 17 eller ring/sms 0703-13 26 94 eller meila info@stodcentrumhumlegarden.se så ger vi mer information, svara på frågor. Och, vill Du bli medlem så bokar vi tillsammans en tid för ett välkomstsamtal.

 

 

Aktuellt

Fler nyheter