Om

Stödcentrum Humlegården är en ideell förening för kvinnor som utsatts för sexuella handlingar mot sin egen vilja, (våldtäkt, incest, sexuella övergrepp/kränkningar…, oavsett din ålder och oavsett vem/vilka). Sexuella handlingar behöver inte vara förenade med våld för att det ska vara traumatiserande. Grundtanken i Humlegården är att det är läkande att möta andra som har samma erfarenheter som en själv. På Humlegården hjälper vi varandra att hitta tillbaka till oss själva genom föreläsningar, medlemsaktiviteter, delta i olika samtalsformer; stödgrupper och samtal och/eller andra självbearbetande aktiviteter ex yoga, traumakurs, symbolmålning, skrivkurs, gränsdragningar och självförsvar (läs gärna mer på Aktuellt). Eller kanske Du bara vill vila, ta en enkel fika, läsa, måla, väva…

På Humlegården har alla det gemensamma att ha varit utsatta för sexuella handlingar mot sin egen vilja och detta påverkar på mer lika sätt än man kan tro. Humlegården har inga professionella behandlare utan vi hämtar stöd och kraft hos varandra i enlighet med metoden kvinna till kvinna.

Humlegårdens önskan är att alla som kommer till oss känner att du hittar en plats där du kan vara dig själv, bli lyssnad till och förstådd. På Humlegården kan du få verktyg för att bearbeta ditt sexuella trauma i en lugn och trygg miljö.

Har du blivit utsatt för någon/några sexuella handlingar mot din vilja och känner att det påverkar dig i din vardag och vill bli medlem? Välkommen att höra av dig till oss så bokar vi ett Välkomstsamtal. Du kanske känner någon inom din familjen, en vän eller möter någon i ditt arbete som har blivit utsatt av något sexuellt trauma och du kanske vill ha råd och hjälp i hur du kan finnas där som stöd. Hör av dig till oss.

Du kanske vill komma på studiebesök hos oss? Hör av dig till oss

Stödcentrum Humlegården får verksamhetsbidrag från Göteborgs Social Resursenhet och projkektmedel från bl a Socialstyrelsen och Brom; Brottsoffermyndigheten.