Om

Stödcentrum Humlegården är en ideell förening för kvinnor som utsatts för sexuella handlingar, en handling som är på ett sexuellt sätt mot din egen vilja… oavsett din ålder, om du var barn, ungdom, vuxen och oavsett av vem/vilka. Sexuella handlingar behöver inte vara förenade med våld för att det ska bli traumatiserande minnen och reaktioner i din vardag…. kanske mycket senare i ditt liv.

Humlegården har inga professionella behandlare, men genom metoden hjälp till självhjälp och kvinna till kvinna skapas stöd och kraft. Här kan du få verktyg till att bearbeta ett sexuellt trauma i en lugn miljö.

Humlegårdens grund är att det kan vara läkande att mötas, att bearbeta tillsammans med andra som har samma traumaerfarenheter som en själv. Traumaminnen måste som sagt inte innehålla våld för att upplevas som trauma. På Humlegården stödjer vi varandra att hitta tillbaka till oss själva genom samtalsformerna; Stödgrupper, Enskilt samtal, Juridisk rådgivning och/eller Föreläsningar, Medlemsträffar  och/eller andra Skapande självbearbetande aktiviteter ex yoga, traumakurs, symbolmålning, skrivkurs, gränsdragningar och självförsvar (läs gärna mer på Aktuellt). Eller kanske Du bara vill vila, ta en enkel fika, läsa, skapa i lera eller skapa med färger, väva…

Har du blivit utsatt för någon/några sexuella handlingar, en handling på ett sexuellt sätt mot din vilja och känner att det påverkar dig i din vardag? Kanske vill du bli medlem? Välkommen att höra av dig till Humlegården så bokar vi tillsammns ett Välkomstsamtal.

Kanske känner du en person i ditt arbete, en vän eller inom släkt och familj som har blivit utsatt av något sexuellt trauma och du kanske söker något stöd.

Vill du veta mer om Humlegårdens verksamhet, göra ett studiebesök, så kontakta oss.

Mobilnummer: 070-3132694

E-postadress: info@stodcentrumhumlegarden.se

Stödcentrum Humlegården är och kan vara ett komplement till sjukvården.                                 
Stödcentrum Humlegården har verksamhetsbidrag från Social Resurs, Göteborgs Stad och projkektmedel från bl a Socialstyrelsen och Brom; Brottsoffermyndigheten.