Om Humlegården ☘

2019-08-05 Vill Du delta i Humlegårdens Mammakurs? Till hösten kommer vi räffas 10 måndagskvällar klockan 18:00 – 19:30, från och med 9 September, för att fördjupa oss i hur det är att vara mamma som har varit utsatt för gränsöverskridande beteende. Hur hanterar vi mammarollern och de problem som kan uppstå när vi varit med om ett trauma? Är Du intresserad av att delta eller har frågor och vill veta mer, kanske vill Du bli medlem, kontakta oss på: 031-131417 eller ring/sms: 070 – 313 26 94 eller meila: info@stodcentrumhumlegarden.se så ger vi mer information, svarar på frågor. Och, vill Du bli medlem så bokar vi tillsammans en tid för ett Välkomstsamtal.  Välkommen!

Stödcentrum Humlegården är en ideell förening som ger olika former av stöd för kvinnor som utsatts för våldtäkt, sexuella övergrepp eller sexuella handlingar, en handling som är på ett sexuellt sätt och mot din egen vilja… oavsett din ålder, om du var barn, ungdom, vuxen och oavsett av vem/vilka. Sexuella handlingar behöver inte vara förenade med våld för att det ska bli traumatiserande minnen och reaktioner i din vardag…. kanske mycket senare i ditt liv.

Humlegården har inga professionella behandlare, men genom metoden hjälp till självhjälp och kvinna till kvinna skapas stöd och kraft. Här kan du få verktyg till att bearbeta ett sexuellt trauma i en lugn miljö.

Humlegårdens grund är att det kan vara läkande att mötas, att bearbeta tillsammans med andra som har samma traumaerfarenheter som en själv. Traumaminnen måste som sagt inte innehålla våld för att upplevas som trauma. På Humlegården stödjer vi varandra att hitta tillbaka till oss själva genom samtalsformerna; Stödgrupper, Enskilt samtal, Juridisk rådgivning och/eller Föreläsningar, Medlemsträffar  och/eller andra Självbearbetande aktiviteter ex yoga, traumakurs, symbolmålning, skrivkurs, gränsdragningar och självförsvar (läs gärna mer på Aktuellt). Eller kanske Du bara vill vila, ta en enkel fika, läsa, skapa i lera eller skapa med färger, väva…

Har du, någon gång blivit utsatt för våldtäkt, sexuella övergrepp, någon/några sexuella handlingar; en handling som är på ett sexuellt sätt och mot din vilja? Kanske känner du att det påverkar dig i din vardag? Kanske har du frågor och funderingar? Du kanske vill bli medlem? Välkommen att höra av dig till Humlegården så bokar vi tillsammns ett Välkomstsamtal.
Kontakta Humlegården på:

Mobilnummer: 070 – 313 26 94

E-postadress: info@stodcentrumhumlegarden.se

Känner du en person i ditt arbete, en vän eller inom släkt och familj som har blivit utsatt av någon form av en handling på ett sexuellt sätt och mot sin vilja, och söker efter något stöd? Du kanske söker efter stöd till dig själv, oavsett vem du är och kan inte Humle erbjuda dig stöd kanske vi kan berätta om andra stödorganisationer. Eller vill du veta mer om Humlegårdens verksamhet, göra ett studiebesök, så kontakta Humlegården.

Du kan alltid översätta texterna online – google.se / You can always translate the texts online – google.se

Stödcentrum Humlegården är och kan vara ett komplement till sjukvården.
Stödcentrum Humlegården har verksamhetsbidrag från Social Resurs, Göteborgs Stad och projkektmedel från bl a Socialstyrelsen och Brom; Brottsoffermyndigheten.

Personer som är oroliga för, eller har tappat kontroll över sin sexualitet kan ringa PrevenTell – hjälplinje vid oönskad sexualitet. Hjälplinjen vänder sig till den som känner sig orolig för sexuella tankar och handlingar eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Gå in på
PrevenTells hjälplinje
. För mer information, ring 020 – 66 77 88.

Vad är olagligt och vad är ECPAT Hotline?
Det är inte olagligt att ta lättklädda eller nakenbilder på sig själv eller andra om samtlilga inblandade är med på det och om de är någorlunda jämnåriga.
Det kan bli fråga om ett brott om man sprider en bild vidare som inte föreställer en själv utan samtycke.
Både den som sprider och den som tar emot och tittar, eller innehar bilden kan då anses ha begått barnpornigrafibrott (om bilden är att klassa som ”barnpornografisk” i lagens mening).
Att sprida en nakenbild eller film på någon kan också utgöra förtal eller olaga integritetsintrång.
Om en vuxen tvingar ett barn att ta bilder eller filmer på sig själv framför en webbakamera kan en rad olika brott aktualiseras, såsom våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuell posering.
ECPAT Hotline är en webbaserad anmälningssida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn.
Alla tips granskas och i relevanta fall skickas de vidare till svensk polis, till Hotline i annat land och till Interpol.
Syftat är att det ska leda till en brottsutredning och att kränkande bilder tas bort, för att därigenom motverka den sexuella exploateringen av barn.
2018 hanterade ECPAT Hotline 5 383 tips. Du kan tipsa om alla former av sexuell exploatering av barn, tex. dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål, grooming och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt.
För mer information, gå in på www.ecpat.se. För att tipsa ECPAT Hotline: www.ecpathotline.se.